×

Орална хирургия 

Оралната хирургия е дял от денталната медицина, който включва всички оперативни интервенции в устната кухина.

В дентална клиника „Глобал Дентал Клиник „ се извършват следните хирургични услуги:

  • екстракция на зъби и корени, включително мъдреци (ретинирани и полуретинирани – задържани в костта).
  • лечение на възпалителни процеси и заболявания на пародонта; 
  • оперативно лечение на кисти, доброкачествени тумори 
  • интраорални и екстраорални инцизии; 
  • хирургична подготовка на челюсти за протезиране. 

Имплантология 

Денталната имплантология е наука, която в наши дни е изключително усъвършенствана. Успеваемостта е над 95%, което изцяло зависи от правилното планиране и прецизно поставяне на имплантите.

Имлантите са изцяло биосъвместими и напълно поносими от човешкото тяло. Поддържането на орална хигиена от страна на пациента е основният фактор за дълготрайността на имплантите. Те са високотехнологични титаниеви винтове със специална обработена повърхност, които имат за цел да възстановят дъвкателната функция на челюстта, нарушена поради липсата на един или повече зъби. Преди да се постави имплантът е необходимо да се направи рентгеново изследване- скенер и точно да се планира процесът на имплантиране. Имплантите се поставят в костта на челюстта като имитират корена на естествения зъб. Периода на интегриране на импланта е доста индивидуален и зависи от костната структура, ето защо вкостяването му може да продължи от 3 до 9 месеца. След този период се поставя частта от импланта, която се нарича надстройка и служи като пънче, върху което се изработва короната на липсващия зъб. По този начин се запълва празното пространство в зъбната редица, без да се налага изпиляването на съседните зъби.