×

Нелекуването на кариеса може да доведе до различни усложнения, свързани със засягането на пулпата (нерва) на зъба. Заболяванията на зъбната пулпа и тъканите около кореноканалната система се третират чрез ендодонтско лечение на кореновите канали, което включва механична и химична обработка, и последващото им запълване докрай. Независимо от случая, важно е лечението на каналите да се направи прецизно и точно, за да се осигури дълъг живот на лекувания зъб. При ситуации, които затрудняват почистването и обработката на кореновите канали се използват високо специализирани дентални увеличителни лупи.